Nhãn: blue screen

DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL (kbdclass.sys) - Lỗi BSOD trên Windows 10

DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL (kbdclass.sys) - Lỗi BSOD trên Windows 10

Một số người dùng PC đang gặp phải sự cố bất thường với bàn phím không dây, cụ thể là bà…
The operating system cannot be booted because of important system driver errors

The operating system cannot be booted because of important system driver errors

The operating system cannot be booted because of important system driver errors xuất hiện…
Khắc phục lỗi màn hình xanh SYSTEM SERVICE EXCEPTION (asmtxhci.sys) trên Windows 10

Khắc phục lỗi màn hình xanh SYSTEM SERVICE EXCEPTION (asmtxhci.sys) trên Windows 10

Blue Screen of Death như tên gọi của nó cho thấy, có liên quan đến asmtxhci.sys, đó là AS…
Xuất hiện đường dẫn khiến Windows 10 bị treo ngay lập tức

Xuất hiện đường dẫn khiến Windows 10 bị treo ngay lập tức

Mới đầu năm 2021, Microsoft gặp phải 2 lỗi nguy hiểm ảnh hưởng đến người dùng. Một là lỗi…
Sửa lỗi FaceIt.sys, rzudd.sys hoặc AcmeVideo.sys BSOD trên Windows 10

Sửa lỗi FaceIt.sys, rzudd.sys hoặc AcmeVideo.sys BSOD trên Windows 10

Lỗi Màn hình xanh khá phổ biến trên Windows 10. Khá nhiều lỗi BSOD này là do trình điều k…
Windows 10 Blue Screen Troubleshooter của Microsoft

Windows 10 Blue Screen Troubleshooter của Microsoft

Khắc phục sự cố Windows Stop Error hoặc Blue Screen chưa bao giờ là một công việc dễ dà…
Sửa lỗi bhtpcrdr.sys màn hình xanh trên Windows 10

Sửa lỗi bhtpcrdr.sys màn hình xanh trên Windows 10

bhtpcrdr.sys - lỗi màn hình xanh thường xuất hiện sau khi cài đặt của Windows Update, và…
Khắc phục lỗi màn hình xanh Klif.sys trong Windows 10

Khắc phục lỗi màn hình xanh Klif.sys trong Windows 10

Khi khởi động hoặc khởi động lại thiết bị Windows 10 của mình, bạn có thể gặp phải lỗi mà…
Sửa lỗi màn hình xanh "aksfridge.sys" trong Windows 10

Sửa lỗi màn hình xanh "aksfridge.sys" trong Windows 10

Nếu bạn đang gặp phải lỗi màn hình xanh aksfridge.sys sau khi nâng cấp lên Windows 10 v…

© WIKIANOW. Đã đăng ký Bản quyền

close