Nhãn: blue screen troubleshooter

DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL (kbdclass.sys) - Lỗi BSOD trên Windows 10

DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL (kbdclass.sys) - Lỗi BSOD trên Windows 10

Một số người dùng PC đang gặp phải sự cố bất thường với bàn phím không dây, cụ thể là bà…
The operating system cannot be booted because of important system driver errors

The operating system cannot be booted because of important system driver errors

The operating system cannot be booted because of important system driver errors xuất hiện…
Khắc phục lỗi màn hình xanh SYSTEM SERVICE EXCEPTION (asmtxhci.sys) trên Windows 10

Khắc phục lỗi màn hình xanh SYSTEM SERVICE EXCEPTION (asmtxhci.sys) trên Windows 10

Blue Screen of Death như tên gọi của nó cho thấy, có liên quan đến asmtxhci.sys, đó là AS…
Sửa lỗi FaceIt.sys, rzudd.sys hoặc AcmeVideo.sys BSOD trên Windows 10

Sửa lỗi FaceIt.sys, rzudd.sys hoặc AcmeVideo.sys BSOD trên Windows 10

Lỗi Màn hình xanh khá phổ biến trên Windows 10. Khá nhiều lỗi BSOD này là do trình điều k…
Sửa lỗi CorsairVBusDriver.sys Blue Screen trên Windows 10

Sửa lỗi CorsairVBusDriver.sys Blue Screen trên Windows 10

Gần đây, một số người dùng PC báo cáo rằng sau khi cài đặt bản cập nhật Windows, hệ điều …
Windows 10 Blue Screen Troubleshooter của Microsoft

Windows 10 Blue Screen Troubleshooter của Microsoft

Khắc phục sự cố Windows Stop Error hoặc Blue Screen chưa bao giờ là một công việc dễ dà…

© WIKIANOW. Đã đăng ký Bản quyền

close