Máy ảnh của Google Meet không hoạt động trong Windows 10

Google Meet là một trong những phần mềm hội nghị truyền hình phổ biến trên thị trường. Nó…