Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!
cmd

Các lệnh Windows Command Prompt (CMD) bạn phải biết

Ngăn Command Prompt đóng ngay sau khi mở tệp batch (BAT)