Cách thay đổi giọng nói và ngôn ngữ của Cortana trong Windows 10

Ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ (là tiếng Anh) của Cortana, nó hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ khác như t…