Không thể xóa phân vùng đĩa vì tùy chọn Delete Volume chuyển sang màu xám trên Windows 10

Nếu sắp hết dung lượng ổ đĩa, bạn có thể muốn xóa các phân vùng / ổ đĩa cứng không được …