Sửa mã lỗi 0xc00d36c4 không phát tệp phương tiện trên Windows 10

Một số người dùng Windows 10 sử dụng Windows Media Player, Xbox music hoặc Groove đã báo …