Sửa lỗi InstallShield - 1722 trong khi cài đặt chương trình MSI

Định dạng tệp MSI được sử dụng bởi Windows Installer (MSI) được sử dụng đặc biệt để cài đ…