Nhãn: error code

Khắc phục lỗi "There was a problem starting StartupCheckLibrary.dll"

Khắc phục lỗi "There was a problem starting StartupCheckLibrary.dll"

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi - There was a problem starting StartupCheckLibrary.dll, T…
Khắc phục lỗi "There isn’t enough memory available to create a ramdisk device" - 0xc0000017

Khắc phục lỗi "There isn’t enough memory available to create a ramdisk device" - 0xc0000017

Nếu vì lý do nào đó, sau khi cập nhật phần mềm hoặc cập nhật Windows bị gián đoạn, dẫn đế…
Khắc phục lỗi "We couldn’t set your default save location" - 0x80070005

Khắc phục lỗi "We couldn’t set your default save location" - 0x80070005

Nếu bạn không thể thay đổi nơi các ứng dụng Windows 10 mới sẽ lưu và nó đang hiển thị thô…
Khắc phục các mã lỗi 30029-4, 30029-1011, 30094-1011, 30183-39, 30088-4 trên Microsoft Office

Khắc phục các mã lỗi 30029-4, 30029-1011, 30094-1011, 30183-39, 30088-4 trên Microsoft Office

Bạn có thể gặp bất kỳ mã lỗi nào trong số các mã lỗi 30029-4, 30029-1011, 30094-1011, 301…
The system detected an overrun of a stack-based buffer in this application [c0000409]

The system detected an overrun of a stack-based buffer in this application [c0000409]

Khi bạn cố gắng chạy một ứng dụng trên máy tính Windows 10 của mình bạn sẽ nhận được thôn…
0XC19001e2, 0XC19001e3, 0XC19001e4, 0XC19001e5 – Windows Upgrade Script Errors

0XC19001e2, 0XC19001e3, 0XC19001e4, 0XC19001e5 – Windows Upgrade Script Errors

Khi nâng cấp lên Windows, thường xuyên, quản trị viên CNTT doanh nghiệp sử dụng một tập l…
Sửa lỗi Outlook 0x8004210A - The operation timed out while waiting for a response

Sửa lỗi Outlook 0x8004210A - The operation timed out while waiting for a response

Microsoft Outlook là một phần của bộ Office mà chúng tôi thường sử dụng để gửi và nhận e…
Khắc phục lỗi Language Pack 0x80240439 - Sorry, we’re having trouble getting this feature installed

Khắc phục lỗi Language Pack 0x80240439 - Sorry, we’re having trouble getting this feature installed

Nếu bạn gặp phải Sorry, we’re having trouble getting this feature installed – Error code …
PowerMgr.exe | 0x0000007E - The specified module could not be found trên Windows 10

PowerMgr.exe | 0x0000007E - The specified module could not be found trên Windows 10

0x0000007E – The specified module could not be found hiển thị trên hộp thoại PowerMgr.ex…
Khắc phục lỗi The application failed to initialize properly (0xc0000135) trên Windows 10

Khắc phục lỗi The application failed to initialize properly (0xc0000135) trên Windows 10

Một trong những lỗi bạn có thể gặp trên hệ thống Windows là lỗi 0xc0000135 . Khi bạn cố g…
Khắc phục lỗi 0x800704cf khi mở ứng dụng Microsoft Store trên Windows 10

Khắc phục lỗi 0x800704cf khi mở ứng dụng Microsoft Store trên Windows 10

Nếu bạn gặp mã lỗi 0x800704cf khi mở ứng dụng Microsoft Windows Store trên Windows 10, …
SFC Failed to Repair và DISM hiển thị lỗi 0x800f081f trong Windows 10

SFC Failed to Repair và DISM hiển thị lỗi 0x800f081f trong Windows 10

Một trong những độc giả của chúng tôi đã gặp sự cố trong diễn đàn khi anh ấy báo cáo hai …
Sửa mã lỗi Windows Upgrade 0XC190010d & 0XC190010a

Sửa mã lỗi Windows Upgrade 0XC190010d & 0XC190010a

Hệ điều hành Windows đẩy mạnh các bản nâng cấp thường xuyên để cải thiện hiệu suất tổng t…
The application was unable to start up correctly (0x000007b)

The application was unable to start up correctly (0x000007b)

0x000007b - lỗi thường chỉ ra một cuộc xung đột từ các phần mềm với kiến trúc không tươn…
Sửa lỗi màn hình xanh "aksfridge.sys" trong Windows 10

Sửa lỗi màn hình xanh "aksfridge.sys" trong Windows 10

Nếu bạn đang gặp phải lỗi màn hình xanh aksfridge.sys sau khi nâng cấp lên Windows 10 v…
Sửa mã lỗi 0xc00d36c4 không phát tệp phương tiện trên Windows 10

Sửa mã lỗi 0xc00d36c4 không phát tệp phương tiện trên Windows 10

Một số người dùng Windows 10 sử dụng Windows Media Player, Xbox music hoặc Groove đã báo …
Sửa lỗi Windows Update Error 0x80240035

Sửa lỗi Windows Update Error 0x80240035

Khi cài đặt Windows 10 Update, nếu bạn nhận được mã lỗi 0x80240035, thì bài đăng này sẽ g…
Unable to activate Windows (0x87e10bcf - 0x87e10bc6 - 0x803f7008)

Unable to activate Windows (0x87e10bcf - 0x87e10bc6 - 0x803f7008)

Windows Activation là một quá trình quan trọng đối với cả người tiêu dùng và Microsoft, …
Cách sửa lỗi Windows Update Error Code 80244010

Cách sửa lỗi Windows Update Error Code 80244010

Trong khi thử tải xuống, cài đặt và nâng cấp thiết bị Windows của bạn, bạn có thể gặp rất…
Lỗi 0x8007012a hoặc 0x80070057 khi thay đổi bố cục Bàn phím trong Windows 10 RE

Lỗi 0x8007012a hoặc 0x80070057 khi thay đổi bố cục Bàn phím trong Windows 10 RE

Nếu bạn gặp mã lỗi 0x8007012a hoặc 0x80070057 khi thay đổi bố cục bàn phím trong Windows …

© WIKIANOW. Đã đăng ký Bản quyền

close