Nhãn: error code

Cách khắc phục lỗi Runtime error 217 trên Windows 10

Cách khắc phục lỗi Runtime error 217 trên Windows 10

Bạn có thể gặp phải Runtime Error 217 trên PC Windows khi đang mở một ứng dụng. Có thể …
Error 0211: Keyboard not found trên Windows 10

Error 0211: Keyboard not found trên Windows 10

Nếu khi bạn khởi động máy tính Windows 10 của mình và gặp phải Error 0211: Keyboard not …
Khắc phục lỗi Khôi phục Hệ thống 0x8007007e trên Windows 10

Khắc phục lỗi Khôi phục Hệ thống 0x8007007e trên Windows 10

Nếu khi bạn cố gắng thực hiện System Restore trên thiết bị Windows 10 của mình, nhưng bạ…
Khắc phục lỗi System Restore 0x8007045b trên Windows 10

Khắc phục lỗi System Restore 0x8007045b trên Windows 10

Một số người dùng PC khi họ cố gắng thực hiện System Restore trên thiết bị Windows 10 củ…
Khắc phục lỗi CLR20R3 khi khởi chạy ứng dụng trên Windows 10

Khắc phục lỗi CLR20R3 khi khởi chạy ứng dụng trên Windows 10

Có thể bạn đã gặp phải lỗi CLR20R3 khi khởi chạy ứng dụng trong Windows 10. Nó có thể xảy…
Sửa lỗi LenovoBatteryGaugePackage.dll - Access is denied

Sửa lỗi LenovoBatteryGaugePackage.dll - Access is denied

Nếu khi khởi động thiết bị Windows 10 của bạn đưa ra lời nhắc lỗi cho biết LenovoBattery…
Khắc phục lỗi Invalid Recovery Area trên Windows 10

Khắc phục lỗi Invalid Recovery Area trên Windows 10

Nếu khi bạn cố gắng truy cập Windows Recovery Environment (WinRE) trên thiết bị Windows …
Khắc phục lỗi Non-system disk or disk error trên Windows 10

Khắc phục lỗi Non-system disk or disk error trên Windows 10

Nếu khi bạn khởi động thiết bị Windows 10 của mình, nhưng quá trình khởi động không thàn…
Windows could not format a partition on disk – Error Code 0x80070057

Windows could not format a partition on disk – Error Code 0x80070057

Khi cài đặt Windows trên máy tính đã chứa bản sao Windows hiện có, bạn có thể gặp phải l…
Cách sửa lỗi Hard Disk 1 Quick 303 và Hard Disk 1 Full 305

Cách sửa lỗi Hard Disk 1 Quick 303 và Hard Disk 1 Full 305

Hard Disk 1 Quick 303 và Hard Disk 1 Full 305 là mã lỗi chẩn đoán. Chúng là các thông báo…
Sửa lỗi Event Error 1020 & 1008 Microsoft-Windows-Perflib

Sửa lỗi Event Error 1020 & 1008 Microsoft-Windows-Perflib

Người dùng đôi khi bắt đầu thấy lỗi Event error 1020 & 1008 Microsoft-Windows-Perfli…
Sửa lỗi InstallShield - 1722 trong khi cài đặt chương trình MSI

Sửa lỗi InstallShield - 1722 trong khi cài đặt chương trình MSI

Định dạng tệp MSI được sử dụng bởi Windows Installer (MSI) được sử dụng đặc biệt để cài đ…
Sửa mã lỗi 0xa00f4292 máy ảnh trên Windows 10

Sửa mã lỗi 0xa00f4292 máy ảnh trên Windows 10

Trong khi cố gắng truy cập ứng dụng máy ảnh trong Windows 10, một thông báo lỗi có mô tả…
This item was encoded in a format that’s not supported (0xc00d5212)

This item was encoded in a format that’s not supported (0xc00d5212)

Một số người dùng Windows 10 đã nhận thấy mã lỗi 0xc00d5212 khi cố gắng phát video AVI t…
Error 1327 – Invalid Drive khi cài đặt hoặc gỡ cài đặt chương trình trên Windows 10

Error 1327 – Invalid Drive khi cài đặt hoặc gỡ cài đặt chương trình trên Windows 10

Nếu khi bạn cố gắng cài đặt hoặc gỡ cài đặt bất kỳ chương trình nào trên thiết bị Window…
Sửa mã lỗi Motherboard 99 trên máy tính Windows

Sửa mã lỗi Motherboard 99 trên máy tính Windows

Một số người dùng PC sử dụng bo mạch chủ MSI đang gặp phải sự cố khi họ khởi động hoặc k…
Khắc phục lỗi "This item was encoded in a format that’s not supported (0xc00d5212)"

Khắc phục lỗi "This item was encoded in a format that’s not supported (0xc00d5212)"

Một số người dùng Windows 10 đã nhận thấy mã lỗi 0xc00d5212 khi cố gắng phát video AVI …
Xuất hiện đường dẫn khiến Windows 10 bị treo ngay lập tức

Xuất hiện đường dẫn khiến Windows 10 bị treo ngay lập tức

Mới đầu năm 2021, Microsoft gặp phải 2 lỗi nguy hiểm ảnh hưởng đến người dùng. Một là lỗi…
Lỗi 0x80080206 khi tải xuống ứng dụng Microsoft Store

Lỗi 0x80080206 khi tải xuống ứng dụng Microsoft Store

Microsoft Store là một nơi tuyệt vời để tải xuống ứng dụng và trò chơi, nhưng bạn có thể…
Khắc phục lỗi "There was a problem starting StartupCheckLibrary.dll"

Khắc phục lỗi "There was a problem starting StartupCheckLibrary.dll"

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi - There was a problem starting StartupCheckLibrary.dll, T…

© WIKIANOW. Đã đăng ký Bản quyền

close