Cách sử dụng hàm DISC trong Microsoft Excel

Trong Microsoft Excel, hàm DISC là một hàm Financial và mục đích của nó là trả lại tỷ lệ chiết khấu…

Cách sử dụng hàm Percentile.Exc trong Microsoft Excel

Hàm Percentile Exc trong Excel là một hàm thống kê và mục đích của nó là trả về Percentile k của cá…

Cách sử dụng các hàm Find và FindB trong Microsoft Excel

Hàm Find trong Microsoft Excel đếm từng ký tự byte đơn hoặc byte kép là một, bất kể cài đặt ngôn ng…

Cách sử dụng các hàm DAYS và DAYS360 trong Microsoft Excel

Hàm DAYS trong Microsoft Excel trả về số ngày giữa hai ngày. Công thức cho DAYS (end_date, start_da…

Cách sử dụng hàm Hour, Minute và Second trong Microsoft Excel

Các hàm hàm Hour, Minute và Second trong Microsoft Excel tính giờ, phút và giây cho thời gian. Tron…

Cách sử dụng hàm DCOUNT và DCOUNTA trong Microsoft Excel

Hàm DCOUNT đếm các ô chứa số trong một trường hoặc cột bản ghi trong cơ sở dữ liệu. Nếu tùy chọn tr…

Cách in các ô đã chọn trong Microsoft Excel hoặc Google Sheets

Ngay cả khi bạn có một bảng tính lớn, đôi khi, bạn có thể chỉ muốn in các ô đã chọn trong Google Sh…

Khắc phục lỗi We found a problem with some content in 'filename.xlsx'... trong Excel

Như bạn đã biết, một tệp có phần mở rộng .xlsx là một tệp XML Format Spreadsheet . Nó thường được sử…

Công thức trong Microsoft Excel không tự động cập nhật

Mọi người dùng sẽ đồng ý rằng Microsoft Excel là một trong những công cụ hữu ích nhất trong thời cổ…