Nhãn: gmail

Cách gửi email từ địa chỉ khác (bí danh) bằng Gmail

Cách gửi email từ địa chỉ khác (bí danh) bằng Gmail

Giả sử bạn có hai tài khoản email - wikianow@gmail.com và - tài khoản work@wikianow.com …
Cách gửi email bảng tính tự động theo lịch định kỳ

Cách gửi email bảng tính tự động theo lịch định kỳ

Giới thiệu Email Spreadsheets , tiện ích bổ sung Google Sheets cho phép bạn tự động hóa b…
Cách tạo địa chỉ email dùng một lần với Gmail

Cách tạo địa chỉ email dùng một lần với Gmail

Địa chỉ email tạm thời, dùng một lần giúp loại bỏ thư rác khỏi hộp thư đến chính của bạn…
Cách sử dụng các trường có điều kiện trong các mẫu email

Cách sử dụng các trường có điều kiện trong các mẫu email

Các tiện ích bổ sung Mail Merge và Document Studio cho phép bạn gửi email được cá nhân …
Cách tự động gửi email nhắc nhở dựa trên ngày trong Google Sheets

Cách tự động gửi email nhắc nhở dựa trên ngày trong Google Sheets

Cách gửi email tự động đến danh bạ của bạn dựa trên các ngày khác nhau được chỉ định tron…
Cách lên lịch tự động gửi email trong Gmail

Cách lên lịch tự động gửi email trong Gmail

Bạn đã bao giờ muốn viết một email trong Gmail ngay bây giờ nhưng gửi nó sau? Có thể bạn …
Cách tạo báo cáo về địa chỉ email bị trả lại trong Gmail

Cách tạo báo cáo về địa chỉ email bị trả lại trong Gmail

Báo cáo email bị trả lại cho Gmail liệt kê tất cả các địa chỉ email bị trả lại. Nó cũng c…

© WIKIANOW. Đã đăng ký Bản quyền