Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!
google form

Cách tự động gửi Email bằng Google Forms dựa trên câu trả lời của người dùng

Cách tính điểm câu hỏi trong Google Forms bằng Apps Script

Cách tự động tạo tệp PDF bằng Google Form Responses

Cách lên lịch và giới hạn thời gian cho Google Forms