Bàn phím bị kẹt - Máy tính liên tục gõ cùng một chữ cái

Nếu bàn phím của bạn đang gõ liên tục cùng một ký tự mà không cần nhấn phím vật lý, thì m…