Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!
linux

Cách hack mật khẩu wifi bằng Linux

Tạo VPS 4CPU 16GB RAM bằng Google Cloud miễn phí

Quản trị MySQL cơ bản

Copy file giữa 2 server Linux sử dụng command

Cách cài đặt MySQL 5.7 trên Ubuntu 20.04 LTS

Cấu hình máy chủ Email đơn giản nhất trên Linux

Cách hack PC của ai đó chỉ bằng usb! Phương pháp không bị antivirus phát hiện!

Tổng hợp các cách để nhận được VPS FREE

Cách gỡ cài đặt Linux trong thiết lập Dual Boot Windows 10

Hướng dẫn tạo VPS bằng Google Colab miễn phí

Cách cài đặt Linux song song với Windows mà không cần khởi động từ USB bên ngoài

Cách cài đặt Office trên Linux bằng WinApps

Tất cả các lệnh Wget bạn nên biết

Cách khôi phục tệp Windows bằng Linux Live CD/USB