Nhãn: office

Cách sử dụng các hàm DAYS và DAYS360 trong Microsoft Excel

Cách sử dụng các hàm DAYS và DAYS360 trong Microsoft Excel

Hàm DAYS trong Microsoft Excel trả về số ngày giữa hai ngày. Công thức cho DAYS (end_date…
Sửa lỗi Outlook Send/Receive Outlook 0x8004102A

Sửa lỗi Outlook Send/Receive Outlook 0x8004102A

Đôi khi, sau khi cài đặt bản cập nhật mới nhất cho Windows 10, Outlook có thể gặp lỗi sau…
Tệp ASD là gì và cách mở tệp đó trong Microsoft Word

Tệp ASD là gì và cách mở tệp đó trong Microsoft Word

Đôi khi, người dùng Microsoft Word sẽ phải đối mặt với một phần mở rộng tệp được gọi là A…
Cách chèn tài liệu Word vào tài liệu Word khác

Cách chèn tài liệu Word vào tài liệu Word khác

Bạn có biết rằng có thể chèn một tài liệu Word vào một tài liệu Word khác không? Vâng, đi…
Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Microsoft Excel

Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Microsoft Excel

HLOOKUP là một Function trong Microsoft Excel tìm kiếm các giá trị trong danh sách ngan…
Cách sử dụng hàm Hour, Minute và Second trong Microsoft Excel

Cách sử dụng hàm Hour, Minute và Second trong Microsoft Excel

Các hàm hàm Hour, Minute và Second trong Microsoft Excel tính giờ, phút và giây cho thời …
Cách sử dụng hàm DCOUNT và DCOUNTA trong Microsoft Excel

Cách sử dụng hàm DCOUNT và DCOUNTA trong Microsoft Excel

Hàm DCOUNT đếm các ô chứa số trong một trường hoặc cột bản ghi trong cơ sở dữ liệu. Nếu t…
Khắc phục thông báo lỗi "Sorry, PowerPoint can’t read" trong Windows 10

Khắc phục thông báo lỗi "Sorry, PowerPoint can’t read" trong Windows 10

Khi bạn cố gắng mở tệp PPT trên mạng chia sẻ hoặc truy cập PPT được tải xuống từ Internet…
Cách khắc phục Lỗi Microsoft Outlook 0x80040115 trong Windows 10

Cách khắc phục Lỗi Microsoft Outlook 0x80040115 trong Windows 10

Microsoft Office Outlook là ứng dụng email phổ biến nhất trên máy tính Windows cho đến …
Cách sửa file Word bị hỏng

Cách sửa file Word bị hỏng

Tài liệu Microsoft Word có thể không mở cho nhiều lý do. Bạn có thể thấy dữ liệu một phần…
Khắc phục các mã lỗi 30029-4, 30029-1011, 30094-1011, 30183-39, 30088-4 trên Microsoft Office

Khắc phục các mã lỗi 30029-4, 30029-1011, 30094-1011, 30183-39, 30088-4 trên Microsoft Office

Bạn có thể gặp bất kỳ mã lỗi nào trong số các mã lỗi 30029-4, 30029-1011, 30094-1011, 301…
Sửa lỗi Outlook 0x8004210A - The operation timed out while waiting for a response

Sửa lỗi Outlook 0x8004210A - The operation timed out while waiting for a response

Microsoft Outlook là một phần của bộ Office mà chúng tôi thường sử dụng để gửi và nhận e…
Cách cài đặt Office trên Linux bằng WinApps

Cách cài đặt Office trên Linux bằng WinApps

Linux có cơ sở người dùng riêng ngay cả khi không nhiều, nó ở đó, và nếu bạn đang sử dụng…
Cách thêm, xóa hoặc chèn Page Number tùy chỉnh trong Word

Cách thêm, xóa hoặc chèn Page Number tùy chỉnh trong Word

Nếu bạn muốn thêm hoặc xóa số trang hoặc chèn số trang tùy chỉnh trong tài liệu Word, bạn…
Cách xóa thông báo lỗi NEED PASSWORD trong Outlook

Cách xóa thông báo lỗi NEED PASSWORD trong Outlook

Một vấn đề phổ biến tồn tại với Microsoft Outlook là hiển thị thông báo NEED PASSWORD th…
Biểu tượng Outlook Trash bị thiếu? Lấy lại nút Xóa trên Outlook

Biểu tượng Outlook Trash bị thiếu? Lấy lại nút Xóa trên Outlook

Một số người dùng Microsoft Outlook đã gặp phải một vấn đề cụ thể khi họ không thể tìm th…
Cách sửa lỗi email bị kẹt trong Hộp thư đi của Outlook

Cách sửa lỗi email bị kẹt trong Hộp thư đi của Outlook

Đôi khi, chúng tôi nhận thấy rằng một email chúng tôi đã gửi vài giờ trước vẫn còn tồn tạ…
Khắc phục lỗi Outlook - The current mail client cannot fulfill the messaging request

Khắc phục lỗi Outlook - The current mail client cannot fulfill the messaging request

Một số người dùng mặc dù đã đặt Outlook làm ứng dụng email mặc định của họ đôi khi có thể…
Cách in các ô đã chọn trong Microsoft Excel hoặc Google Sheets

Cách in các ô đã chọn trong Microsoft Excel hoặc Google Sheets

Ngay cả khi bạn có một bảng tính lớn, đôi khi, bạn có thể chỉ muốn in các ô đã chọn trong…
Sự cố xuất tệp sang PDF khi sử dụng ứng dụng Office 365

Sự cố xuất tệp sang PDF khi sử dụng ứng dụng Office 365

Xuất nội dung sang PDF thông qua các ứng dụng Microsoft Office như Word, Excel, PowerPoin…

© WIKIANOW. Đã đăng ký Bản quyền

close