9 cách tốt nhất để sửa lỗi OneDrive không thể xóa thư mục trên Windows 10

Hầu hết người dùng Windows thường dựa vào OneDrive vì nó được tải sẵn. OneDrive giữ cho tất cả các…

Cách tạo bộ nhớ Onedrive 5TB miễn phí

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem cách tạo tài khoản OneDrive với 5TB. Bạn không cần bất kỳ thứ g…