Cách tạo và thêm hình mờ trong trang trình bày PowerPoint

Microsoft PowerPoint được sử dụng rộng rãi để trình bày slide hoặc thuyết trình. Bản chất của các …

Khắc phục thông báo lỗi "Sorry, PowerPoint can’t read" trong Windows 10

Khi bạn cố gắng mở tệp PPT trên mạng chia sẻ hoặc truy cập PPT được tải xuống từ Internet, PowerPoi…