Sử dụng TaskbarGroups để nhóm các phím tắt trên Taskbar trong Windows 10

Taskbar là một trong những phần tử được sử dụng nhiều nhất trong Windows 10. Đây là cách …