Nhãn: twitter

Cách viết Twitter Bot trong 5 phút

Cách viết Twitter Bot trong 5 phút

Twitter Bots có thể làm những điều thú vị. Chẳng hạn, một bot ngữ pháp có thể theo dõi c…
Twitter Fleets sẽ cho phép người dùng đăng các câu chuyện phù du giống Snapchat sẽ biến mất sau 24 giờ

Twitter Fleets sẽ cho phép người dùng đăng các câu chuyện phù du giống Snapchat sẽ biến mất sau 24 giờ

Twitter đang tung ra một tính năng mới gọi là Twitter Fleets , phiên bản riêng của storie…

© WIKIANOW. Đã đăng ký Bản quyền

close