Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!
windows update

5 cách để khắc phục lỗi Windows Update 0x8007371b trong Windows 10

Cách tải xuống file ISO Windows 11 Insider Preview trực tiếp từ Microsoft

"This tool can’t upgrade your PC" là gì? Cách khắc phục

Sửa lỗi Windows Update 0X80073BC3, 0X8007002, 0X80073B92 – 0X20009

Cách tắt Windows Update vĩnh viễn với phần mềm StopUpdates10

Khắc phục lỗi 0x800F081E - 0x20003 trong quá trình nâng cấp Windows 10