Cách thêm công thức vào Tables trong Microsoft Word

Tables là một thứ tuyệt vời để sử dụng bởi vì làm như vậy cung cấp một cách tuyệt vời để cung cấp c…

6 cách hàng đầu để khôi phục tài liệu Word chưa được lưu

Khi Word vô tình đóng hoặc chương trình bị treo, tài liệu Word chưa được lưu của bạn có thể biến m…

Cách nhóm hình ảnh và văn bản trong Word

Có một số văn bản hoặc hình ảnh trong tài liệu Word của bạn và bạn không muốn bất kỳ ai thực hiện t…

[Bài 3] Mở tài liệu Word [Microsoft Word Cơ Bản]

Mở tệp cho phép bạn tiếp tục làm việc trên tài liệu mà bạn đã lưu trước đó hoặc người khác đã tạo v…

[Bài 2] Tạo một tài liệu mới trong Word [Microsoft Word Cơ Bản]

Tạo tài liệu mới là một trong những lệnh cơ bản nhất bạn cần trong Word. Bạn có thể tạo một tài liệ…

[Bài 1] Các thành phần cơ bản trên Microsoft [Microsoft Word Cơ Bản]

Có nhiều phần tử khác nhau tạo nên màn hình chương trình Word. Xem lại các mục được gắn nhãn trong …

Cách tạo một biểu mẫu có thể điền trong Word

Bạn có thể sử dụng Word để tạo các biểu mẫu kỹ thuật số tương tác mà người khác có thể điền vào máy…

Cách trích xuất văn bản từ hình ảnh trong Microsoft Word

Đôi khi bạn quét một tài liệu nhưng muốn thay đổi nó nhưng không biết làm thế nào? Có một tính năng…

Cách hiển thị hoặc thêm số dòng trong Google Docs

Google Docs là một trong những dịch vụ xử lý văn bản tốt nhất hiện có. Nó mang lại nhiều tính năng…

Cách in văn bản ẩn trong Word trên Windows và Mac

Nếu bạn muốn in văn bản ẩn trong Word trên Windows và Mac, thì hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện …

Tệp ASD là gì và cách mở tệp đó trong Microsoft Word

Đôi khi, người dùng Microsoft Word sẽ phải đối mặt với một phần mở rộng tệp được gọi là ASD. Trong …

Cách chèn tài liệu Word vào tài liệu Word khác

Bạn có biết rằng có thể chèn một tài liệu Word vào một tài liệu Word khác không? Vâng, điều này rất…

Cách sửa file Word bị hỏng

Tài liệu Microsoft Word có thể không mở cho nhiều lý do. Bạn có thể thấy dữ liệu một phần hoặc khôn…

Cách thêm, xóa hoặc chèn Page Number tùy chỉnh trong Word

Nếu bạn muốn thêm hoặc xóa số trang hoặc chèn số trang tùy chỉnh trong tài liệu Word, bạn nên làm t…

Cách chuyển đổi tài liệu Word cũ sang định dạng Word mới

Các ứng dụng Microsoft Office được thiết kế để đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu hiện tại của người dùn…

Cách tạo phong bì trong Microsoft Word và in nó

Các ứng dụng Microsoft Office được thiết kế với nhiều tính năng độc đáo và thân thiện với người dùn…