Tại sao có những vết nổi trên phím F và J trên bàn phím máy tính?

Nếu bạn nhìn kỹ hơn vào bàn phím, bạn sẽ thấy có hai đường hoặc gờ nổi trên các phím F và…