Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!
zoom

Máy ảnh không hoạt động trên Zoom trong Windows 11/10

Cách bật hoặc tắt tính năng Zoom và tích hợp Outlook trong Windows 11